Taloubet Z x Diarado x Carthago

Stallion

Taloubet Z x Diarado x Carthago
Tangelo v.d. Zuuthoeve x Cartano x Heartbreaker

Stallion

Tangelo v.d. Zuuthoeve x Cartano x Heartbreaker
Poker de Mariposa x Heartbreaker x Esteban

Mare

Poker de Mariposa x Heartbreaker x Esteban
Poker de Mariposa x Carthago x Voltaire

Stallion

Poker de Mariposa x Carthago x Voltaire
Emerald x Casall x Carthago

Stallion

Emerald x Casall x Carthago
Kannan x Contender x Acorado I

Mare

Kannan x Contender x Acorado I
Gaspahr x Lupicor x Sit this one out xx

Mare

Gaspahr x Lupicor x Sit this one out xx